Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Busker Busker тарахгүй
 • Busker Busker тарахгүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.53 PM (2012-12-05)


  Super Star K3 нэвтрүүлгээс гарсан, одоогоор уран бүтээлээсээ түр завсарлаад байгаа шинэ хамтлаг Busker Busker тарахгүй гэдгээ ахин мэдэгдлээ.

  Саяхан нэг нийтлэл дээр Busker Busker яаж амжилтанд хүрсэн тухай болон, одоо энэ хамтлаг тарж өөр өөрсдийнхөө зам мөрийг хөөнө гэж бичсэн байсан. Харин энэ талаар энтертайнмент нь "Саяхан Jang Bum Joon-тай ярьхад тэр огтхон ч тийм юм байхгүй гэж хэллээ. Энэ үнэхээр худлаа мэдээлэл байна. Тэдэнд тарах бодол байхгүй. Яагаад иймэрхүү нийтлэл гараад байгааг ойлгохгүй байна" гэжээ. Гэхдээ тэднийг тарна гэсэн шуугиан анх удаа гараагүй байна. Өмнө нь ч бас гарж байсан.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-05) Ïðîñìîòðîâ: 449 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû