Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü CNBlue Younghwa-ийн Ideal Type нь хэн бэ?
 • CNBlue Younghwa-ийн Ideal Type нь хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.54 PM (2012-12-16)

  http://nimg.nate.com/orgImg/nn/2012/12/15/201212150034243210_1.jpg

  SBS-ын "Go Show" дээр CNBlue Younghwa урилгаар орж байхад түүнээс идеал эмэгтэйгийн тухай асуухад тэрээр уран гулгагч Kim Yuna-г сонгожээ.

  Younghwa Би бодохдоо түүний дэргэд байдаг байсан бол би юм сурж байгаа, мөн мэдээж би түүний дүр төрхөнд дуртай ялангуяа би түүний нүдэнд бүр их дуртай гэжээ. Тэрээр сүүлд нь Kim Yuna-д хандан Би үргэлж чамайг харж явдаг бидэнд уулзах боломж ердөөсөө олдохгүй юм тэгэхдээ би хэзээ нэгэн өдөр чамтай хамт нэвтрүүлгээр орно гэж найдаж байна гэсэн байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-16) Ïðîñìîòðîâ: 507 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû