Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай залуу охидууд архи сурталчилхаа зогсоолоо
 • Алдартай залуу охидууд архи сурталчилхаа зогсоолоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.49 PM (2012-12-20)


  Дөнгөж 19-22 насны алдартай дуучин охидуудаар архи сурталчлуулж эхэлсэн  компани 12-р сарын 20-оос эхлэн энэхүү сурталчилгаагаа зогсоолоо. Архидан согтууруулах ундааг зөв, зохистой хэрэглэхийг залуучуудад сурталчлах зорилгоор залуу дуучин охидыг нүүр царайгаа болгон авсан гэж компаний зүгээс удаа дараа мэдэгдэж  байсан боловч, Сөүл хотын захиргаа дээрх сурталчилгааг эрс эсэргүүцэж ,  нүцгэн хөл гуяа, даруулга өмсөөгүй  цээж нүцгэн хувцасласан охидууд гарч ирээд шалиг хөдөлгөөн хийж бүжиглэж байгаа нь үнэхэр зохисгүй хэмээн үзэж байна гээд энэхүү сурталчилгааг зогсоохыг шаардаж , шаардлагыг хүлээн авахгүй бол  сурталчилгаагаар олох бүх орлогыг хураан авах , улмаар байгууллагын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, сурталчилгаа явуулж эхэлсэн өдрөөс эхлэн  олох орлогоноос авах татвараа тодорхой болгохын тулд,  татварын шалгалт байнга оруулах болно гэж мэдэгдсэн ажээ.

  Уг архийг үйлдвэрлэгч Лотте хүнсний үйлдвэр дуучин охид оролцсон сурталчилгааг 12-р сарын 20-оос эхлэн зогсоож байгаа ба цаашид ч залуу дуучдыг  архины сурталчилгаанд оролцуулахгүй гэсэн байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-20) Ïðîñìîòðîâ: 529 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû