Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шагнал гардуулах ёслолд , шагнал авахаа мэдсэн жүжигчид ирдэг үү?
 • Шагнал гардуулах ёслолд , шагнал авахаа мэдсэн жүжигчид ирдэг үү? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.38 AM (2013-01-12)

  Жил болгоны 30-нд түх телевизүүдийн Drama Awards шагнал гардуулах ёслол болж  өнгөрдөг. Харин Энэүү ёслолын үйл ажиллагааг телевизийн эфирээр шууд дамжуулан үзүүлдэг билээ. Гэвч шагнал гардуулах ёслол явагдаж байх үеэр  жүжигчдийн суудалд сууж байсан  10 гаруй жүжигчдийн дүрийг томоохон хэмжээгээр эфирт гаргаж байсан  ба эдгээр жүжигчид бүгд ямар нэгэн хэмжээний шагнал авч байсан  гэнэ. Энэ нь тус нэвтрүүлгийн зураг авагчид  шагналын эздийг урьдчилан мэдэж байсан гэсэн  үг болохыг төвөггүй мэдсэн үзэгчид  шүүмжилж эхэллээ. Ялангуяа шагналд нэр дэвшсэн боловч  шагнал аваагүй ихэнх  жүжигчид уг ёслолын ажиллагаанд ирээгүй нь,  тайзан дээр гарч ирэн шагнал авах жүжигчдийн  нэрийг  тэр цаг мөчид тодруулдаг уг  ажиллагаанд итгэх итгэлийг багасгасан байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-12) Ïðîñìîòðîâ: 867 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.19.46  |  Огноо: (2013-01-12)

  (arma) | 2013-01-12 | Бямба|6.07 PM
  ugasa mdej l bdag bh ldaa
  ghdee mdegu bwal iluu goe shde

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû