Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy, Lee Jae Hoon 2-ийн Устгагдсан үнсэлтийн хэсэг
 • Suzy, Lee Jae Hoon 2-ийн Устгагдсан үнсэлтийн хэсэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.01 PM (2012-12-14)

  Miss A Suzy-ийн ‘Introduction to Architecture‘ хэмээх киноноос хасагдсан үнцэлтийн хэсэг ил гарч нетзинчүүдийг шуугиулж байна.

  Энэхүү үнсэлтийн хэсэг нь маш уйтгар гунигтай хэсэг нь байсан учир хассан. Харин DVD хувилбар дээрээ хасагдаагүй бөгөөд энэхүү үзэгдлийн хэсгийг Чэжү арал дээр авсан байна.

  Нетзинчүүд: Тэд бие биедээ их ойр дотно харагдаж байна. Хассан энэ хэсэг нь илүү сонирхолтой байж гэх мэтийн сэтгэгдэлүүдийг үлдээжээ..


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-14) Ïðîñìîòðîâ: 769 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû