Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soo Hyun 10 сая дахь үзэгчдээ амлалтаа биелүүллээ
 • Kim Soo Hyun 10 сая дахь үзэгчдээ амлалтаа биелүүллээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.27 AM (2012-08-21)

  Kim Soo Hyun өөрийн амлалтаа биелүүлжээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд SooHyun хэлэхдээ:"Би киноны маань  үзэгч 10 сая хүрж амлалтаа биелүүлнэ гэдэгт итгэж байсан .  Энэ амлалт маань биелж байгаад үнэхээр их баяртай байна. 10 сая хүргэхэд тусалсан үзэгчиддээ талархал илэрхийлье " гэжээ.

  10 сая дахь азтан бол хөдөөнөөс ирсэн дунд сургуулийн сурагч охин бөгөөд энэхүү үйл ажиллагаанд эцэг эхтэйгээ хамт ирсэн байна. SooHyun түүний суудлийн дугаарыг дуудахад охин баярласандаа болоод нулимс унагасан байна. Түүнийг үүрэн кино театраар алхсан байна.  image

  image

  image

  image

  Kim Soo Hyun Fan blog-оос

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-21) Ïðîñìîòðîâ: 910 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: saihnaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 178.115.251.23  |  Огноо: (2012-08-21)

  () | 2012-08-21 | Мягмар|4.52 PM
  wow

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû