Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Daesung,Seungri 2-ийн цүнх хулгайлагджээ
 • Daesung,Seungri 2-ийн цүнх хулгайлагджээ 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.34 PM (2012-08-17)  Японд ажилаар явж байсан Big Bang хамтлагийн Daesung, Seungri нарын цүнх хулгайд алдагджээ...

  Тэд 8-р сарын 17-нд Tokyo хотын Toshima дэргэдээс цүнхээ алдсан ба Хамтлагийн менежер машинаа жолоодож явсан бөгөөд Зогсоолд байх үед машины цонхыг хагалж хамтлагийн гишүүд болох Daesung, Seungri 2-ийн гадаад паспорт болон түрүүвчтэй мөнгө зэрэг байсан цүнхийг нь хулгайлсан байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-17) Ïðîñìîòðîâ: 1079 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: Duugii Gabbana

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.150  |  Огноо: (2012-11-15)

  () | 2012-11-15 | Пүрэв|1.06 AM
  hachin sda chine yu gd bgan x-(

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: NIMKA

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.194  |  Огноо: (2012-08-18)

  () | 2012-08-18 | Бямба|8.09 AM
  HOHIN MUUU 2 2 DURGUI GESHUUN MAANI BNA WHAHWHWA

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû