Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KiKwang, Kim tae Hee -ийн өмнө бүжиглэхдээ сандарчээ
 • KiKwang, Kim tae Hee -ийн өмнө бүжиглэхдээ сандарчээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.30 PM (2012-09-22)


  Win Win нэвтрүүлгээр Kim tae Hee зочноор оролцсон бөгөөд Best KiKwang түүнийг хөөрхөн гэдгийн хүлээн зөвшөөрсөн байна. мөн Kim Seung Woo хөтлөгч Киквангийг "Америк Бүжиг" бүжиглэхийг хүссэн бөгөөд тэрээр яг Kim tae Hee-гийн өмнө бүжиглэнгээ "Та үнэхэр хөөрхөн" гэж хэлсэн байна.

  Тэр үед тэр их сандарсан бөгөөд Kim tae Hee-д таалагдсан гэж бодож байна гэж KiKwang хэлжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-09-22) Ïðîñìîòðîâ: 1043 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû