Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TVXQ 9 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна
 • TVXQ 9 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  2.46 PM (2012-12-28)


  TVXQ Changmin, Yunho дебютээ хийсний 9 жилийн ойгоо тэмдэглэж вебсайт дээрээ фенүүддээ зориулж гараараа захиа бичжээ.


  Yunho

  Cassiopeia-д

  Хөөх~ Эцэст нь~ бидний 9 жилийн ой ~ Зул сарын дараагийн өдөр болхоор.. Гэхдээ ийм болхоороо илүү утга учиртай байх ^^* Бидний~ хамтдаа бүтээсэн~ дурсамжууд.. Одооноос ч гэсэн хамтдаа байяа ^^* -Бид бол~ T- Би~ үргэлж баярлаж явдаг шүү… Бас~ Хайртай шүү…

  Changmin


  Аль хэдийнээ 9 жил өнгөрчихөж ^o^ Би бүгдэд нь баярлаж явдаг… ^^ Бие биенийгээ хамгаалаад одооноос аз жаргалтай байцгаая!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-28) Ïðîñìîòðîâ: 358 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.18.67  |  Огноо: (2012-12-28)

  (arma) | 2012-12-28 | Баасан|9.51 PM
  gaihaltai lag hamtlag smile

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ulzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 58.140.173.197  |  Огноо: (2012-12-28)

  () | 2012-12-28 | Баасан|8.45 PM
  tvxq 9jil bayr hvrgii

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû