Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Lee Jun Ki' орлон тоглогч ашигладаггүй
 • Жүжигчин 'Lee Jun Ki' орлон тоглогч ашигладаггүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.35 AM (2012-09-17)


  Жүжигчин  'Lee Jun Ki' MBC тв-ийн‘Arang and the Magistrate хэмээх түүхэн драма-ийн гол дүрд тоглож байгаа билээ. Тэрээр ямар ч хүнд хэцүү тулаант үзэгдлүүдийг орлон тоглогч авалгүйгээр өөрөө хийж байгаа юм.

  Найруулагч Kim Min Soo хэлэхдээ: 'Lee Jun Ki' Action (Тулаант) Үзэгдлийг хийхийн өмнө надтай ярилцаж ямаршуу төрлөөр тулалдахуу. Мөн өөрөө ямар нэг хөдөлгөөн нэммээр байна гэж хэлдэг. Тэрээр ямар ч хүнд хэцүү үзүүлбэрүүдийг хийж чаддаг энэхүү чадвараараа тэр тулааны сургууль нээгээд багшилсан ч болохоор. Үргэлж шинэ шинэ хөдөлгөөн зохиож тэрийгөө өөрөө маш чадварлагаар хийж чадах авьяастай. Тийм болохоор л бусад найруулагчид тэрнийг кинондоо тоглуулан хамтран ажиллах дуртай байдаг гэжээ...

  Жүжигчин  'Lee Jun Ki' тулааны урлагаар хичээллэдэг билээ...  Тулаант хэсгийн үзэгдлийг доорх бичлэгийн 2:45 хэсэгээс үзнэ үү!  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-17) Ïðîñìîòðîâ: 708 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû