Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Nichkhun JYP Entertainment-д дуучин Rain-ээс болж орсон уу?
 • Nichkhun JYP Entertainment-д дуучин Rain-ээс болж орсон уу? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.12 PM (2012-07-20)


  2PM Хамтлагийн дуучин Nichkhun JYP Entertainment-д жүжигчин дуучин Rain-аас болж орсон уу?

  KBS2 TV-ийн Happy Together 3 нэвтрүлэгийн 7-р сарын 19-ны дугаараар Nichkhun ’5 Million Dollar’ киноны жүжигчидтэй хамт оролцжээ.

  Энэ үеэр Nichkhun JYP Entertainment-д орж дуучин болох хүсэлгүй байсан тухайгаа хэлсэн бөгөөд, Яг тэр үед нь Full House буюу бидний сайн мэдэх Миний Байшин драма гарч байсан ба түүний эмээ нь Rain-ны улаан Фен нь байсан энэ үеэс эхлэн Nichkhun JYP Entertainment-д уран бүтээлчээр орсон байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-20) Ïðîñìîòðîâ: 947 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: jokonda

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-07-23)

  () | 2012-07-23 | Даваа|6.42 PM
  goy2

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû