Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hyesung IU-тай хамтармаар байгаа гэдгээ хэллээ
 • Hyesung IU-тай хамтармаар байгаа гэдгээ хэллээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.48 AM (2012-12-02)

  Shinhwa Hyesung 'Winter Poetry' өвлийн цомгоо гаргахаасаа өмнө ярилцлага өгжээ. Ярилцлагийн үеээр тэр "Хэрвээ боломж олдвол би IU-тай хамтармаар байна. Би саяхнаас IU-г өөрөөр харах болсон. Би тэрнийг өхөөрдөм, үндэсний жижиг дүү гэдгээр нь мэднэ. Гэхдээ MBC 'Real Modern Concert' дээр гитар тоглоод дуулж байгааг нь хараад би үнэхээр их цочирдсон. Ийм насандаа ийм том чадвартай байх гэж... Тэр дуулахдаа үнэхээр сайн юм билээ. Би үүнээс болоод түүнийг өөрөөр харах болсон" гэжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-02) Ïðîñìîòðîâ: 445 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû