Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY-ийн тоглолт интернэтээр шууд дамжуулагдана
 • Дуучин PSY-ийн тоглолт интернэтээр шууд дамжуулагдана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.59 PM (2012-10-04)
  49832025.1.jpg

  10-р сарын 4-нд Сөүл хотын төв талбай дээр 22.00 цагт эхлэх дуучин  PSY-ийн тоглолт интернэтээр шууд дамжуулагдахаар болжээ.

  Сөүл хотын харъяа    www.tv.seoul.go.kr  сайт болон www.youtube.com/officialpsy гэсэн 2 сайт уг тоглолтыг шууд дамжуулан үзүүлэх ба 40-50 мянган иргэд цугларах тооцоотой байгаа юм байна. Эх орныхоо нэрийг дэлхий дахинд дуурсгаж байгаа дуучин  PSY-ийн үнэгүй тоглолтонд зориулан Сөүл хотын захиргаанаас  метро, автобусуудыг шөнийн 02.00 цаг хүртэл үйлчлэх шийдвэр гаргасан байна.

  Түүний тоглолтыг үзэхээр олон иргэд цугларч эхлээд байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-04) Ïðîñìîòðîâ: 577 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû