Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Сохор болзоонд хамт явахыг хүсдэг 'Idol' чин хэн бэ?
 • Сохор болзоонд хамт явахыг хүсдэг 'Idol' чин хэн бэ? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.12 PM (2012-08-26)


  Y-STAR-
  аас ( Сохор болзоонд хамт явахыг хүсдэг эмэгтэй idol чин хэн бэ? ) гэсэн саналасуулгыг явуулж дуусчээ...

  Энэхүү санал асуулгад нийт 200 эрэгтэй эмэгтэй оролцсон бөгөөд 1-р байранд SNSD - Taeyeon ОРСОН бол удаах байруудад Miss A Suzy, snsd Yoona, болон Sistar хамтлагийн Hyorin нар орсон байна.

  Харин эрэгтэй Idol-уудаас
  JYJ Park Yoochun 1-дүгээр байранд оржээ...

  Санал асуулгад оролцсон Taeyeon-ны фен: хэрвээ би Taeyeon-тай хамт сохор болзоонд явахаар болвол өөрийн хувийн Байшингаа зарж мөнгийг нь сохор болзоондоо хэрэглэнээ гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-26) Ïðîñìîòðîâ: 1033 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû