Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Byul-ийн аав нь нас баржээ
 • Byul-ийн аав нь нас баржээ 3 CommentsÄîáàâèë Guest  8.29 PM (2012-10-15)


  11 сард хошин шогч Haha-тай гэрлэх ёслол нь болох дуучин Byul-ийн хуримнаас өмнө түүний аав нас баржээ. 2002 онд хүнд өвчнөөс болж комд байсан түүний аав хуримнаас нь өмнө нас баржээ. Одоогоор Byul өөрөө оршуулах ёслолд оролцож байгаа бөгөөд хурим хойшлогдох үгүйг хэлээгүй байна.

  By: http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-15) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.170  |  Огноо: (2012-10-17)

  (Sirena) | 2012-10-17 | Лхагва|9.18 PM
  eee balarsiin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-10-15)

  (Zip) | 2012-10-15 | Даваа|10.42 PM
  yun aimr iin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû