Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин хосууд хуримаа хийлээ
 • Дуучин хосууд хуримаа хийлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.55 PM (2012-12-01)

  Дуучин, хөтлөгч Haha өөрийн олон жилийн найз бүсгүй, дуучин Byul-тай хуримаа хийлээ. Тэд 11-р сарын 30-нд Сөүл хотын 63 давхар барилга доторх хуримын ордонд болох хуримынхаа өмнө хэвлэлийн хуралд оролцсон байна.

  Бид анхнаасаа л найзууд байсан бөгөөд дотно харьцаа үүсгэнэ гэж хэзээ ч бодож байгаагүй, гэхдээ л 2 жилийн өмнөөс эхлэн бид бие биедээ зориулагдсан гэдгээ ойлгосон хэмээн дуучин Haha сэтгүүлчдэд хэлсэн байна.

  Хосууд хуримаа хийж дуусангуутаа  бал сарын аялалаа хийхээр  Вьетнам улсыг өнөөдөр орой зорино гэжээ.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-01) Ïðîñìîòðîâ: 659 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû