Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Eunjung - 'Five Fingers' драма-аас өөрийн саналаар гараагүй
 • Eunjung - 'Five Fingers' драма-аас өөрийн саналаар гараагүй 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.56 PM (2012-08-23)
  http://1.bp.blogspot.com/-aQxei_RJ3x4/UCyS5Vx2osI/AAAAAAAAXCs/Sh5KSGm3A00/s1600/t-ara+eunjung+five+fingers+(10).jpg

  Core Content Media-аас T-ara Eunjung-ийг шинээр тоглох байсан драма-аасаа гарсан талаар мэдэгдэл хийжээ...

  Бид Eunjung-ийг драма-аасаа гарах болсныг сайн мэдэхгүй Гэхдээ тэр драма-даа тоглохыг хүсэж байсан ямар ч гарах бодол шалтгаан ч байгаагүй. киноны талаас түүний тооцоог хүртэл хийсэн байсан. SBS Tv-ээс бидэнд ямар ч мэдэгдэл хийгээгүй яг юу болсныг бид мэдхийг хичээж байгаа. Eunjung энэхүү драма-д тоглохын тулд өдөр бүр төгөлдөр хуураар хичээллэдэг байсан гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-23) Ïðîñìîòðîâ: 914 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 46.188.10.5  |  Огноо: (2012-08-25)

  (Sirena) | 2012-08-25 | Бямба|10.39 PM
  eunjung hwaiting

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû