Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Шилдэг мэргэн буудагч' Leeteuk
 • 'Шилдэг мэргэн буудагч' Leeteuk 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.18 AM (2012-12-07)


  12-р сарын 5-нд түүний 5 долоо хонгийн бэлтгэлийн хугацаа дуусаж Lee Teuk жинхэнэ цэрэг болсон байна.  Энэ бэлтгэлийн хугацаандаа Leeteuk маш оновчтой буудаж, мэргэн буудалтын тестүүд дээр өндөр оноог авж байжээ. Иймээс түүний бэлтгэлийн хугацаа дуусхад "Шилдэг мэргэн буудагч" шагнал олгосон байна.

  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 588 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.91.117.4  |  Огноо: (2012-12-08)

  (Zip) | 2012-12-08 | Бямба|9.45 PM
  yun goo iin

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.163.3  |  Огноо: (2012-12-08)

  (Yurinaa) | 2012-12-08 | Бямба|0.58 AM
  yaa ma ahlagch mundag bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû