Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SECRET-ийн ослын талаар Гэрч юу гэж хэлэв?
 • SECRET-ийн ослын талаар Гэрч юу гэж хэлэв? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.48 AM (2012-12-13)


  SBS ‘One Night of TV Entertainment‘ нэвтрүүлгийнхэн саяхан авто осолд орсон SECRET хамтлагийн ослын талаар гаргажээ. Энэ нэвтрүүлгийн үеээр гэрч "Гүүр гарсныхаа дараа баруун талын нэгдүгээр шугамаар машин нь явж байсан. Тэгээд мөс нь дээгүүр гулгаад U хэлбрээр эргэсэн. Энэ машин замаас гараад нисэж байсан. Яг л кино үзэж байгаа юм шиг санагдсан. Энэ үнэхээр муу байсан. Sunhwa эхэлж гарж ирээд өөрийгөө өвдөж байна гэж хэлсэн. Тэр үнэхээр муу харагдаж байсан болхоор би таниагүй. Дараа нь Zinger юмуу нэг нь нуруугаараа машинаас гарч ирсэн" гэжээ.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-13) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû