Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Obama 'Gangnam Style'-ийг бүжиглэж чадна
 • Obama 'Gangnam Style'-ийг бүжиглэж чадна 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.12 AM (2012-11-08)


  АНУ-д ерөнхийлөгчийн сонгууль өчигдөр болж өндөрлөн Обама ахин сонгогдож чадсан. Харин Обама WZID-FM-ийн ярилцлага дээр байхад нь Gangnam Style-ийн талаар мэдэх үү гэж асуухад "Би дөнгөж сая тэр бичлэгийг анх удаагаа үзсэн... Би тэр хөдөлгөөнийг хийж чадна гэж бодож байна" гэжээ. Ахин сонгогдсноо тэмдэглэж энэ бүжгийг бүжгилэхгүй гэж үү гэж асуухад "Үүнийг олон нийтийн өмнө хийх зөв цаг биш байх... Магадгүй би зөвхөн Michelle-д зориулж тусдаа бүжиглэх байх" гэжээ.

  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-08) Ïðîñìîòðîâ: 533 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.146  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|6.35 PM
  hahah

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû