Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü X-5 Хамтлагийнхан Open World Ent-ийг орхилоо
 • X-5 Хамтлагийнхан Open World Ent-ийг орхилоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.39 AM (2012-12-07)


  x-5 хамтлагийнхан 2011 онд дебютээ хийж дундаж өндрөөрөө K-pop-ийн хамгийн өндөр хамтлагаар тодорч байсан. Тэд Xenos цомгоороо дебютээ хийж байсан бөгөөд Солонгос, Япон, Хятад гэсэн улсуудаар промошн ажилуудаа хийж байсан юм байна. Харин энэ хамтлагийнхан Open World Ent-ийг орхижээ. Захиралаасаа болж ийм шийдвэр гаргасан бөгөөд Open World-ийн захирал эмэгтэй trainee, дуучид нараа хүчинддэг гэсэн хэрэгт холбогдоод байгаа юм.

  Мөн энэ хамтлагийн ахлагч Ghun 12-р сарын 4-нд зөвхөн танил хүмүүстэй хэлээд цэргийн албанд явсан байна. Одоогоор X-5 өөр энтертайнментд орох үгүй нь болон уран бүтээлээ үргэлжлүүлж хийх үгүй нь тодорхойгүй байгаа юм байна.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-07) Ïðîñìîòðîâ: 424 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû