Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KimSooHyun, Suzy 2-т“Ханбүк” хамгийн гоё зохидог
 • KimSooHyun, Suzy 2-т“Ханбүк” хамгийн гоё зохидог 2 CommentsÄîáàâèë Guest  6.06 PM (2012-09-27)

  Seoul Art College-н судалгаагаар Kim Soo Hyun, Suzy 2 "Ханбүк”-тай хамгийн гоё харагддаг оддоор сонгогджээ... Судалгаанд нийт 751 хүн хамрагдсанаас  SooHyun  201 хүний саналаар ханбуктай хамгийн гоё харагддаг одоор шалгарчээ. Түүний араас Lee Joon Gi (108 саналаар) , Lee Seung Gi (98 саналаар), Song Joong Ki (55 саналаар),  JYJ’s Yoo Chun (41 саналаар) орцгоожээ. Харин эмэгтэй оддоос Suzy  168 хүний саналаар тэргүүлжээ. Удаах байранд Shin Min Ah (98 саналаар), SNSD’s Taeyeon (71 саналаар), IU (64 саналаар),  Shin Se Kyung (28 саналаар) сонгогджээ.

  Kim Soo Hyun-д санал өгсөн хүмүүс:” Түүнд  Ханбүк их зохидог, учир нь хааны  дүрд тоглож байхдаа Ханбүктай  гоё  харагдаж байсан." гэжээ. Suzy-гийн тухайд:"Тэр ямар ч хувцас өмссөн хөөрхөн харагддаг” гэжээ.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-27) Ïðîñìîòðîâ: 987 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-30)

  (Zip) | 2012-09-30 | Ням|2.16 PM
  shin min a l uulan 1st oroh baisan yum

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.130  |  Огноо: (2012-09-27)

  (Sirena) | 2012-09-27 | Пүрэв|7.14 PM
  Энэ 2т аймар дуртайшт

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû