Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Jung Joon Ho' Монгол улсын Батлан Хамгаалах яамны сайдтай уулзжээ
 • Жүжигчин 'Jung Joon Ho' Монгол улсын Батлан Хамгаалах яамны сайдтай уулзжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.36 AM (2012-11-29)
  http://cdn.mydaily.co.kr/FILES/201211/201211280250581112_1.jpg

  Жүжигчин 'Jung Joon Ho' дэлхийн олон орны алдартнууд, тодорхой өндөр  албан тушаалтнуудтай  уулзаж   бизнесээ өргөжүүлж байгаа тухай ярьлаа.

  Тэрээр өчигдөр KBS 2TV-ээр гарсан  нэгэн нэвтрүүлэгт зочноор оролцсон  ба  Монгол улсын Батлан Хамгаалах яамны сайдтай уулзсан уулзалтаа дуусангуутаа энэхүү нэвтрүүлгийн бичлэгт орохоор шууд ирсэн хэмээн ярьсан байна. 

  Жүжигчин Жонг Чүн Хутай уулзсан Монгол улсын Батлан Хамгаалах яамны сайд нь , одоогоор Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч, Их Хурлын гишүүн хэмээжээ.

   Тайландийн Ерөнхийлөгчийн охины хуримд урилгаар оролцож, Саудийн Арабийн эхнэрийн төрсөн дүүтэй нөхөрлөдөг түүний гар утсанд 3500 хүний утасны дугаар хадгалагдаж байгаа ба сард гар утасны төлбөр 1 сая орчим вон гардаг хэмээжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 618 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû