Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Энэ зуны хамгийн шилдэг Airport Fashion | Эмэгтэй
 • Энэ зуны хамгийн шилдэг Airport Fashion | Эмэгтэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.24 AM (2012-09-18)


  Нисэх онгоцны буудал дээр Хамгийн шилдэг загварыг харуулж чадсан эмэгтэй алдартнуудыг шалгаруулжээ....

  http://1.bp.blogspot.com/-gQsy3jCu4_8/UFPuYnQhcTI/AAAAAAAANJU/BVls_2qFPXI/s1600/2012982242812z8hks_T5_32637.jpg

  Жүжигчин Han Ga In, F(x) Victoria, "After School” Jungah: 3-уулаа юбка өмсөн доогуураа энгийн пүүзнүүдийг хослуулсан байна.

  http://1.bp.blogspot.com/-rWdFE8N2LBY/UFPuZ8zk4gI/AAAAAAAANJc/MgJXddVlc0s/s1600/20129822428ripyhks_T5_32636.jpg

  'SNSD' Jessica, After school- Lizzy, Gaeun: Нарийхан жеансэн өмдөн дээр чөлөөт загварын подволкийг гайхалтай хослуулж чаджээ.

  http://3.bp.blogspot.com/-M5zJ0A3qBhM/UFPubeJ2uSI/AAAAAAAANJg/NVd3a4ixZ4I/s1600/201298224293x7nhks_T5_32642.jpg

  Жүжигчин Park Ha Sun, T-ara Qri, Дуучин Модель Son Dam Bi: Нар Хөлөө ил гаргасан Богино шортон дээр урт Подволкийг хослуулжээ.

  http://3.bp.blogspot.com/-5jSAhibpaII/UFPud4lzj7I/AAAAAAAANJw/8uG_xakXFGQ/s1600/20129822429x7t7hks_T5_32643.jpg

  F(x) Victoria, E-young, 'SNSD' Taeyeon: Нар Богино шорт болон, Энгийн биед эвтэйхэн цамцыг хослуулсан нь энэ зуны шилдэг Airport Fashion загвараар тус тус сонгогджээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-18) Ïðîñìîòðîâ: 1315 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû