Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Олон ангит драма-ийн шилдэг үнсэлтүүд
 • Олон ангит драма-ийн шилдэг үнсэлтүүд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.43 AM (2012-07-29)


  7-р сарын 14-нд солонгосын онлайн сайтаар нетзинчүүдийн дунд Олон ангит драма-ийн шилдэг үнсэлт гэсэн санал асуулгыг явуулжээ. Уг санал асуулгад нийт 1,083 ганц бие Single-чүүд саналаа өгсөн бөгөөд жүжигчин Ji Hyun Woo and Yoo In Na’s 2-ийн "Queen In Hyun’s Man”драма дээрх өвөрмөц үнсэлт 1-р байранд орсон байна....

  1 байранд: Yoo In Na & Ji Hyun Woo’s Өлмий дээр нь гишгэсэн үнсэлт

  2-р байранд: Jang Dong Gun and Kim Ha Neul’s "Интоор цэцэгний урд хийж буй үнсэлт

  3-р байранд: Park Yoo Chun and Han Ji Min’s "Нулимастай үнсэлт

  4-р байранд: Lee Seung Gi and Ha Ji Won’s "Хөргөгч Хөргүүр дотор хийж буй үнсэлт


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-29) Ïðîñìîòðîâ: 1162 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Мичид

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-07-30)

  () | 2012-07-30 | Даваа|0.02 AM
  lee seung gi ha ji won 2 xpin 1t bwl goy ym bishuu xoopxon xapagdjiisht

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû