Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 15&-ийг дэмжиж буй одууд
 • 15&-ийг дэмжиж буй одууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  0.00 AM (2012-10-09)

  miss A Suzy Twitter дээрээ "Өнөөдөр 15&-ээр дебютээ хийж буй Ye Rin, Ji Min нартай хамт" гэжээ. Мөн дараа нь "Бид яагаад ингэж их инээсэн юм болоо? 15&-тай хамт~~" гэжээ.

  Мөн Taecyeon Twitter дээрээ "Би ‘Inkigayo’ дээр очсон юм~ Хүүхдүүд хүлээлгийн өрөө хамтдаа хэрэглэж байсан болхоор нэг зураг авчихлаа~ Хэхэ" гэжээ.

  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-10-09) Ïðîñìîòðîâ: 886 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.170  |  Огноо: (2012-10-09)

  (Sirena) | 2012-10-09 | Мягмар|9.30 PM
  ter chansungii gariig uu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû