Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Han Hye Jin, Дуучин Naul нар саллаа
 • Жүжигчин Han Hye Jin, Дуучин Naul нар саллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.12 AM (2012-12-22)


  Ийм шуугиан гарж эхэлсэн бөгөөд Naul, Han Hye Jin нарын энтертайнментаас энэ талаар тодруулхад тэд үнэн болхыг нь хэлжээ. Naul-ийн талаас "Би одоохондоо Naul-тай яг холбоо бариагүй байгаа болхоор салсан шалтгааныг нь мэдэхгү байна. Гэхдээ бидний мэдэж байгаагаар бол хувийн шалтгаан байхаа” гэжээ.

  Сурвалжлагч нарын хэлж байгаагаар бол тэд энэ 9 жилийн хугацаанд жижиг сажиг олон зүйл дээр санал хуваагдаж муудалцан яваандаа харилцаан мудаж эхэлсэн гэжээ.

  Мөн нэгэн төлөөлөгч "Тэд ойрд бие биентэйгээ уулзахгүй байгаа. Тиймээс би ямар нэг зүйл буруу байгаа юм шиг байна гэж бодсон ч салсан гэдгийг нь мэдээгүй… Тэд тусдаа болоод 2 сар болж байгаа байх” гэжээ.

  Han Hye Jin-ийн талаас мөн "Бид Han Hye Jin-ийг салсан гэдгийг мэдэж байсан. Гэхдээ хувийн шалтгаан учраас яагаад салсан хэзээ салсан зэргийг нь хэлэхгүй ээ… Тэд 2уулаа завгүй ажилдаг болхоор бие биентэйгээ уулзаж чадалгүй хөндийрч салхад хүргэсэн байх… Салалтаас болж шаналж байгаа нь Han Hye Jin, Nau нар учраас та бүхэн тэднийг тайтгаруулаарай” гэжээ.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-22) Ïðîñìîòðîâ: 591 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû