Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Big Bang T.O.P-ийн тоглох 'The Alumni' киноны тухай
 • Big Bang T.O.P-ийн тоглох 'The Alumni' киноны тухай 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.48 PM (2012-07-30)


  Big Bang хамтлагийн реппер жүжигчин T.O.P-ийн гол дүрд нь тоглож буй 'The Alumni' киноны тухай танилцуулж байна.

  Энэхүү кинонд T.O.P ‘Myung-hoon’ хэмээх хөлсний алуурчны дүрд тоглох бөгөөд тэр эмэгтэй дүүгээ аврахын тулд юу ч хийхээс буцахгүй нэгэн. ‘Myung-hoon бол  Хойд солонгсоын тагнуулчийн хүүхэд бөгөөд Төрсөн дүүгээ аврахын тулд Cho Sung Ha хэмээх өмнөд солонгсоын тагнуулчыг алах даалгавар авдаг. Ингэж явахдаа тэрээр нэгэн бүсгүйд хайртай болсоноор киноны үйл явдал өрнөнө.

  T.O.P киноныхаа талаар ярихдаа: Би ‘Myung-hoon хэмээх ямар ч өршөөл үзүлдэггүй хөлсний алуурчин ахлах сургуулийн залуугын дүрд тоглож байна. Би энэхүү дүрийг бүтээж байгаадаа баяртай байна мөн их догдолж байна гэжээ... Киноны зураг авалт эхэлсэн...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-30) Ïðîñìîòðîâ: 973 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû