Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'miss A' Хамтлагийнхан Сөүлийн гудамжаар алхаж явна
 • 'miss A' Хамтлагийнхан Сөүлийн гудамжаар алхаж явна 5 CommentsÄîáàâèë Guest  9.31 PM (2012-09-26)


  Miss A Хамтлагийн гишүүд хамтдаа Сөүлийн гудамжаар явж байхад нь сэргэлэн фенүүд нь зургыг нь дарж амжжээ...

  Энэхүү зургыг олон нийтийн онлайн сайтад: "Би алхаж байтал Suzy гэнэт миний урд гараад ирсэн" Гэсэн гарчигтайгаар тавьжээ. Miss A-ийнхан бүгдээрээ намхан ултай гутал өмссөн байсан хэдийгээр тэд намхан гутал өмссөн байсан ч suzy бусдаасаа илүү өндөр юм билээ. Тэрнийг ойроос харахад илүү хөөрхөн мөн их гоё биетэй юм билээ гэж бичжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-26) Ïðîñìîòðîâ: 1133 | Êîììåíòàðèè: 5 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.163  |  Огноо: (2012-09-27)

  (Sirena) | 2012-09-27 | Пүрэв|7.24 PM
  Энгийн атлааа гоё хамтлаг ш

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû