Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoochun, Junsu 2-ын Kakao Talk дээрх богинохон яриа
 • Yoochun, Junsu 2-ын Kakao Talk дээрх богинохон яриа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.42 PM (2012-10-21)


  JYJ хамтлагийн гишүүн Junsu Twitter хуудсандаа Yoochun-тай Kakao Talk-аараа ярилцсан богино хэмжээний Text-ээ 27-н настай 2 залуугын өдөр тутмын яриа хэмээн бичээд тавьжээ...


  JYJ Junsu:
  Миний Kakao Talk-аар явуулсан хариу ямар хурдан ирж байнаа?
  JYJ Junsu: Сэтгэл Минь их хөдлөж байна.
  Yoochun: ХаХАхаХа
  Yoochun: Юу хийж байндаа?
  JYJ Junsu: Чамайг л бодож байна. Гэхэд...
  Yoochun: ЗАЙЛ....
  JYJ Junsu: :((


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-21) Ïðîñìîòðîâ: 689 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû