Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2NE1 Dara Би Won Bin ахыг тоглолтон дээрээ урьмаар байна
 • 2NE1 Dara Би Won Bin ахыг тоглолтон дээрээ урьмаар байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.07 PM (2012-07-13)

  2NE1 хамтлагийн Dara Жүжигчин Won Bin-ийг өөрийн түүнийг 'NEW EVOLUTION' тоглолттон дээрээ урьмаар байна гэжээ.

  2NE1-ийнхан me2day сайтаар дамжигдан дэлхийн фэнүүдтэйгээ харилцсан бөгөөд,  Dara: Won Bin ахыг би тоглолтон дээрээ урьхийг хүсжийнэ. Тэгээд мөн өөрийн гараар билетийг нь өгмөөр байна гэжээ. Энэхүү тоглолт 7-р сарын 28,29-нд солонгос улсын сөүл хотод болох юм... Дашрамд хэлэхэд Dara Өөрийн ideal type-ээрээ Won Bin-ийг сонгож байсан...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-13) Ïðîñìîòðîâ: 993 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû