Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY 'Gangnam Style' дууг YouTube-д 40 гаруй сая хүн үзжээ
 • PSY 'Gangnam Style' дууг YouTube-д 40 гаруй сая хүн үзжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.10 PM (2012-08-20)  Дуучин PSY-ийн дуулсан "Gangnam Style” дууны клипыг 1 сарын дотор YouTube сайтад нийт 40 гаруй сая хүн үзжээ..

  "Gangnam Style”  дуу анх 7-р сарын 20-нд гарсан бөгөөд сарын дараа 40 гаруй сая хүн үзэж шуугиан тариад байна. Ойрын үед YouTube сайтад дуучин PSY-ийн дуулсан дуунууд хамгийн их үзэгчтэй дуунуудаар шалгараад байна. Харин саяхан буюу 8-р сарын 15-нд гарсан "Oppa Is Just My Style” дууг нь нийт 11 сая хүн үзжээ. Энэхүү дуугаа 4Minute HyunA-тай хамтран дуулсан билээ.


  "Gangnam Style”  "Oppa Is Just My Style” ( Ft. HYUNA )  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-20) Ïðîñìîòðîâ: 779 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû