Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Girls's Generation"-ны зурагтай марк худалдаанд гарна
 • "Girls's Generation"-ны зурагтай марк худалдаанд гарна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.55 PM (2012-07-11)

   "Girls's Generation" хамтлагийн зурагтаа Марк худалдаанд гарна...

  Нийтдээ 50 гаруй томоохон шуудангийн салбаруудаар ирэх 9-р сарын 13-нд худалдаанд гарах  "Girls's Generation" хамтлагийн 3 альбом-ны зураг 5-н гишүүд тус бүрийн гарын үсэг бүхий уран сайхны 9 ширхэг зураг гээд  нийтдээ 14 ширхэг зурэаг орсон байна.  20 мянган воноор үнэлэгдэж буй маркны цуглуулга SNSD-ийн байгуулагдсаны 5 жилийн ойд зориулан Солонгос орон , Солонгос соёлыг  гадаадын улсуудад сурталчлаж таниулж байгаа их үйлсийг нь  үнэлж Солонгосын төв шуудангаас  гаргаж байгаа юм байна....

   

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201207/04/donga/20120704145507581.jpg

   

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201207/04/joongang/20120704113908026.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-11) Ïðîñìîòðîâ: 695 | Ðåéòèíã: 4.2/12
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû