Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoochun-ийн нэрээр нэрлэгдсэн зам тавигдана
 • Yoochun-ийн нэрээр нэрлэгдсэн зам тавигдана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.26 PM (2012-11-05)


  JYJ Park Yoochun-ийг дурсаж өгсөн "Park Yoochun Cherry Blossom Road" зам удахгүй тавигдахнь ээ. Инчеоноос баруун тийш 1.8 км энэ зам үргэлжлэх бөгөөд 2014 оны Азийн тоглолтуудад зориулан баригдсан цэнгэлдэх хүрээлэнг холбож байгаа юм байна.
  Yoochun-ийн нэрээр нэрлэгдэх болсон шалтгаан гэвэл энэ замын хажууд байх эко системийн асуудалыг зөвөөр шийдхэд Yoochun-ийн фенүүд туслаж түүний нэрээр 10 сая төгрөгийг хандивлсан юм байна.  Тиймээс үүнийг нь хүндэтгэж энэ замыг "Park Yoochun Cherry Blossom Road" гэж нэрлхээр болжээ.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-05) Ïðîñìîòðîâ: 357 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû