Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Сүнс" 14-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай
 • "Сүнс" 14-р анги Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай 4 CommentsÄîáàâèë Guest  12.43 PM (2012-08-27)


  "Сүнс" Онц сонирхолтой 2012 оны Шинэ драма | Монгол хадмал орчуулгатай


  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-27) Ïðîñìîòðîâ: 1270 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  -1  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 202.9.47.132  |  Огноо: (2012-10-16)

  (Zip) | 2012-10-16 | Мягмар|0.25 AM
  emee nariin drama

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: ERHEE

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.227  |  Огноо: (2012-08-27)

  () | 2012-08-27 | Даваа|10.10 PM
  nimka_nice orood ireerei za oor kino bna uu

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: hehe

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.165  |  Огноо: (2012-08-27)

  () | 2012-08-27 | Даваа|8.44 PM
  ene dramyg orchuulaad duu oruultsan bgaa, hudaldaj avahuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû