Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Haha-г гэрлэнэ гэхэд олон одууд дургүйцсэн
 • Haha-г гэрлэнэ гэхэд олон одууд дургүйцсэн 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.54 PM (2012-10-25)


  Happy Together 3 дээр miss A Suzy "Haha-г гэрлэнэ гэдгийг сонсоод нада сонин санагдсан. Бид 2 хамт нэвтрүүлэгт оролцож байхад Haha надад сайн гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Haha-г гэрлэнэ гэсэн нийтлэлүүдийг би олж уншсан. Би жоохон сэтгэлээр унасан шүү" гэжээ. Харин үүнийг Haha тайлбарлаж "Хүүхэмсэг дүр төрхөөсөө болж би олон эмэгтэй одуудад дуртай гэдгээ хэлсэн. Харин Byul-тай гэрлэнэ гэсэн мэдээ гарсны дараа энэ одууд надад уурлсан" гэжээ.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-25) Ïðîñìîòðîâ: 938 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.146  |  Огноо: (2012-10-26)

  (Sirena) | 2012-10-26 | Баасан|6.28 PM
  haha ch hogjiltei shuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû