Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Khuntoria 'Hunan TV 2013' шинэ жилийн ёслолд оролцох уу?
 • Khuntoria 'Hunan TV 2013' шинэ жилийн ёслолд оролцох уу? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.59 AM (2012-12-15)


  MBC 'We Got Married' нэвтрүүлгийн Khuntoria хос Хятадад дэндүү алдартай. Харин энэ хос Хятадын шинэ жилд зориулсан тусгай нэвтрүүлгээр хамтдаа оролцож магадгүй байна. Hunan TV-ийн 2013 оны шинэ жилд зориулсан тусгай нэвтрүүлэгт оролцох одуудынхаа жагсаалтад f(x) Victoria, 2PM Nichkhun нарын нэр байгаа юм байна. Өнгөрсөн 11-р сард Victoria Hunan TV-ийн нэвтрүүлэгт ганцаараа оролцсон юм. Nichkhun очоогүй учраас продюсерүүд нь энэ үед Khuntoria хосд зориулж бичлэг хийсэн байсан бөгөөд Victoria-ийн сэтгэл хөдлөж Nichkhun-тай хамт очно гэж амалсан юм. Khuntoria хосыг хамтд нь оруулцуулхаар төлөвлөөд байгаа энэ нэвтрүүлгийн продюсер "Бид Victoria, Nichkhun-руу 2ууланлуу нь залгаж санлаа тавьсан. Тэд 2уулаа дуртай байх шиг байсан. Энэ 2-ын оролцох үгүй нь нэвтрүүлгээр л олон нийтэд харагдах болно" гэжээ.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-15) Ïðîñìîòðîâ: 583 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ygy

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-12-16)

  () | 2012-12-16 | Ням|1.14 PM
  ss

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû