Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KBS-ийн ажилчид ажил хаялт зарлах уу?
 • KBS-ийн ажилчид ажил хаялт зарлах уу? 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.16 AM (2012-11-08)


  11-р сарын 9ний 5:00 цагаас эхлэн KBS-ийн ажилчид ажил хаяна гэдгээ зарлаад байгаа юм. Тэд KBS-ийн удирдлагуудаас албан тушаал сольдог аргаа өөрчилхийг шаардаж байгаа юм.
  Одоогийн KBS-ийн удирдлага 11 гишүүнтэй. Энэ 11 гишүүн албан тушаал өөрчилхийг шийддэг. Харин энэ 11 гишүүний 7-нь хувьцаа эзэмшигчдээс, 4-нь KBS-ийн ажилчдаас сонгогддог. KBS-ийн ажилчид энэ тогтолцоог шудрага бус гэж үзэн халхыг хүсэж байгаа юм.
  Одоогоор ажил хаяхаар 1200 ажилчид буюу "Шоу медиа" тасгынхан санлаа хэлээд байгаа бөгөөд тэд мөн KBS-ийн дотоод ажилчдийн холбоог ажил хаялтандаа нэгдхийг хүсээд байга юм. Хэрвээ "Шоу медиа" тасгийнхан болон дотоод ажилчдийн холбоо нар нэгдэж ажил хаялт зарлах юм бол 4700 KBS-ийн ажилчдийн 4000 нь ажил хаялтанд оролцоно гэсэн үг. Хэрвээ 4000 ажилчид (найруулагч, сэтгүүлч, сурвалчжлагч, хөтлөгч, продюсер гэх мэт) ажилаа хаях юм бол KBS нэвтрүүлгүүдээ хувиаарийн дагуу цацаж чадах нь юу л бол.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-08) Ïðîñìîòðîâ: 424 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-11-09)

  (Zip) | 2012-11-09 | Баасан|2.43 PM
  kbs t1 kinotoi

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.184  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|6.35 PM
  oooo kbs bhgu bol noo MB boliishdee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû