Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй F4-үүд сонгогджээ
 • Эмэгтэй F4-үүд сонгогджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.12 PM (2012-07-10)
   

  Өнгөрөгч 4-р сард  "Show Champion" нэвтрүүлэг үзэгчдээс санал авж эрэгтэй F4-ийг тодруулж байсан билээ. Үүнд: 2PM Wooyoung, Big Bang TOP, CNBlue Younghwa, SHINee Taemin нар тодорсон.

  Харин энэ удаад 30 эмэгтэй оддыг хооронд нь өрсөлдүүлж Хамгийн тачаангуй, Хүүхэд шиг, соёлтой боловсон, хайр татам гэсэн 4 номинацид тулгуурлан явуулжээ...


  Тачаангуй:  4minute Hyuna


  Хүүхэд шиг:
    Miss A Suzy


  Соёлтой, боловсон
  : WG Sohee SNSD Jessica-г давж чаджээ


  Хайр татам:  SNSD Taeyeon


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 1297 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû