Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'T-ara' Малайз улсад байрлах солонгос их сургуульд хандив өгчээ
 • 'T-ara' Малайз улсад байрлах солонгос их сургуульд хандив өгчээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.39 PM (2012-10-06)


  10-р сарын 4-ны өдөр T-ara хамтлагийнхан Малайз улсад байрлах солонгос их сургуульд зочилон очжээ...

  Тэрээр сургуулийн захиргаатай уулзаж ямр саад бэрхшээл тулгарч байгаа тухай асуун тэдэнд мөнгөн тусламж үзүүлэхээр болжээ. Мөн энэ дашрамд энэхүү сургуульд бид жил бүр хандив өгч байх болно гэдгээ T-ara хамтлагийнхан хэлсэн байна. Хамтлагийн гишүүд: Сургуулийн оуютнуудад хандан Солонгос хүн гэдгээрээ бахархаж яв Битгий толгой бүхий бид Кпоп-ийг дэлхий дахинд таниулахын төлөө хичээх болно. Бидний өгсөн хандив та бүхэнд бага ч болов тус болно гэдэгт итгэлтэй байна гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-06) Ïðîñìîòðîâ: 789 | Ðåéòèíã: 3.7/7
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû