Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU-ийн фенүүд 'I-Midsa' клубийг байгуулжээ
 • IU-ийн фенүүд 'I-Midsa' клубийг байгуулжээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.13 PM (2012-11-14)


  IU-аас үнэнг шаардсан 'I-Jinyo' клуб байгуулагдсан гэж мэдээлэлсэн. Тэгвэл IU-ийн фенүүд үүний эсрэг зүгээр суусангүй. Тэд 'I-Midsa' клубийг байгуулжээ.
  Тэд "Бид I-Midsa худлаа цуурхал тархаас сэргийлэх болно. Бидний зорилго бол нотолгоон дээр тулгуурлсан бодит үнэнг хүмүүст хэлэх. IU-ийн тухай шүүмжлэлүүдийг бид зүгээр өнгрөөх боловч ямар ч хэрэгцээгүйгээр түүнийг хараах, доромжлох, түүнийг ёс бусаар дуудхын эсрэг байна" гэжээ.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-14) Ïðîñìîòðîâ: 509 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.167  |  Огноо: (2012-11-14)

  (Sirena) | 2012-11-14 | Лхагва|2.28 PM
  Ene hereg tomrsoor l

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû