Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TOP-ийн фенээсээ авсан онцгой бэлэг
 • TOP-ийн фенээсээ авсан онцгой бэлэг 3 CommentsÄîáàâèë Guest  12.06 PM (2012-10-27)


  Филипинд болсон Big Bang-ийн '‘Alive GALAXY Tour 2012' дээр TOP маш онцгой бэлэг фенээсээ авжээ.

  Түүнийг тайз нь дээр байхад нь фен нь түүнрүү левчикээ шиджээ. Тэр эхлээд барих гэсэн боловч юу гэдгийг нь хараад шууд больжээ. Харин түүнийг харсан хамтлагийнх нь гишүүд инээлдсэн байна.  1:25-аас үзээрэй


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-27) Ïðîñìîòðîâ: 1190 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: СИЭЛ ТОП

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 103.10.23.22  |  Огноо: (2013-07-31)

  () | 2013-07-31 | Лхагва|4.41 PM
  lol -_-

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: T.O.P Girl

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.70  |  Огноо: (2012-11-11)

  () | 2012-11-11 | Ням|11.17 PM
  pvlalla arai ch iim bj bolohgui shd ee

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.197  |  Огноо: (2012-10-27)

  (Sirena) | 2012-10-27 | Бямба|6.44 PM
  zavharsiin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû