Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sunmi эргэж Wonder Girls-д орох уу?
 • Sunmi эргэж Wonder Girls-д орох уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.22 PM (2012-11-29)


  Wonder Girls-ийн хуучин гишүүн Sunmi-г буцаад хамтлагтаа орно гэсэн шуугианууд тархаад байна.

  Sunye-ийн гэрлэлттэй холбоотой Wonder Girls тарна гэсэн шуугиан газар авсан. Харин үүнийг ярилцхаар Yubin, Yenny, Sunmi нар фенүүдтэйгээ чатлжээ.

  11-р сарын 29нд Yubin, Yenny нар "Sunmi-г багтаагаад бид бүгд маш шаргуу ажилах болноо.  Бүх сэтгэл зүрхээрээ ажилах болхоор Wonder Girls үргэлжлүүлэн уран бүтээлээ гаргаж фенүүдээ их хүлээлгэхгүй ээ. Би та нарт маш том бэлэг үлдэе. Sunmi~" гэжээ.
  Sunmi чатд нэгдэн "Маш удаан хугацааны дараа та нартай ингэж мэндэлж байгаадаа сандарч байна. Та нарыгаа сансан шүү! Би та бүхэнд сайн мэдээ авчирхийн тулд бусад гишүүдтэйгээ хамт шаргуу хичээллэж байгаа" гэжээ.

  Харин JYP Ent-ээс "Sunmi Wonder Girls-д эргэн орно гэсэн шуугиан яагаад ч үнэн биш. Хаанаас ийм цуурхал гараад байгааг бид мэдэхгүй юм" гэжээ.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-29) Ïðîñìîòðîâ: 501 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû