Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü '2PM' 2013 оны 1-р сард comeback-аа хийнэ
 • '2PM' 2013 оны 1-р сард comeback-аа хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.26 PM (2012-12-13)


  2PM хамтлагийнхан ирэх жилийн нэг сард comeback-аа хийхээр төлөвлөөд байгаа юм байна. JYP Ent-ээс "2РМ хамтлагийнхан ирэх жилийн ихээр хийх comeback-даа бэлдээд ажиллаж байгаа. Бид одоохондоо бүх мэдээллийг өгж чадахгүй ч ирэх жилийн ихээр болно. Бүх гишүүд нь энэ comeback-аа хүлээж байгаа бөгөөд та бүхэн ч гэсэн дэмжээрэй" гэжээ. 2РМ хамтлагийнхан сүүлд 2011 оны 6-р сард Hands Up дуугаараа comeback-аа хийсэн юм. Энэ хугацаанд тэд Япон дахь нэр алдраа улам бататгаж Ази тивээр аялан тоглолтуудаа хийж байсан юм.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-13) Ïðîñìîòðîâ: 409 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû