Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Nichkhun-тэй хамт тайзан дээр гараагүйдээ харамсаж байна
 • Nichkhun-тэй хамт тайзан дээр гараагүйдээ харамсаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.18 PM (2012-08-05)


  8-р сарын 4-нд JYP Nation Concert амжилттай болж дууссан билээ. Гэвч Nichkhun-ийг хамт оролцоогүй болохоор урам хугарч байна гэдэгээ 2PM-ийн гишүүд хэлжээ. Бид бүгд хамтлагаараа тайзан дээр гарах ёстой байсан. Харамсалтай нь тийм зүйл болсонгүй сэтгэл жаахан дундуур байна. Wooyoung: Хэдийгээр бид бүрэн бүрэлдхүүнээрээ ирээгүй ч гэсэн биднийг дэмжихээр ирсэн фенүүддээ маш их баярлалаа. Бид та бүхэндээ цаашид илүү сайн үзүүлбэрүүдээ үзүүлж хичээж ажилланаа гэжээ. Nichkhun одоогоор чөлөө авсан байгаа бөгөөд ойрын өдрүүдэд болох тоглолтонд оролцохгүй гэдгийг JYP Ent-аас мэдээлжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-05) Ïðîñìîòðîâ: 788 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû