Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sohee-ийн нэр төрд халдсан хэргээр нэг нейтизен баригдлаа
 • Sohee-ийн нэр төрд халдсан хэргээр нэг нейтизен баригдлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.14 AM (2012-11-10)


  Wonder Girls Sohee-ийн талаар худлаа цуурхал тарааж явсан нэг нейтизен баривчлагджээ.

  9нд JYP Ent-ээс "Манай агентлагийн дуучин Sohee-ийн талаар худлаа цуурхал тарааж байсан Lee 11-р сарын 8нд баривчлагдсан. Асуудлыг харж байж бид түүний эсрэг хуулийн арга хэмжээ авах болно" гэжээ.

  Анх 4-р сард JYP түүнд сануулсан бөгөөд Sohee-ийн талаар худлаа мэдээлэл тарааж, доромжлолын үг бичхээ боль гэж сануулсан ч тэр сануулгыг зөрчин өдийг хүртэл тараасаар ирсэн юм. 4-р сарын 16нд JYP түүнийг шүүхэд өгсөн юм байна.

  Тэр байнга Sohee-ийн Twitter-лүү хараал заналтай болон түүнийг доромжилсон захианууд бичдэг байжээ. Мөн олон нийтэд тэр өөриййгөө  Sohee-ийн найз залуу гэж хэлж Sohee-тай байнга унтаж, тэрийг хүчинддэг байсан гэж тараажээ.

  Энэ баривчлагдсан хүн 2011 оны 6-р сараас хойш Sohee-ийн талаар ор үндэслэлгүй 150 мэдээ нетд тавьсан байна.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-10) Ïðîñìîòðîâ: 590 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.8.90  |  Огноо: (2012-12-06)

  (Zip) | 2012-12-06 | Пүрэв|3.18 PM
  yamar hamaatai iin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû