Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 17 гишүүнтэй хамтлагийн тизер
 • 17 гишүүнтэй хамтлагийн тизер 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.53 PM (2012-12-17)


  After School, Orange Caramel, Son Dam Bi, NU'EST нарын энт болох Pledis Ent 17 гишүүнтэй эрэгтэй хамтлаг гаргахаар болжээ. Энэ хамтлагийг зүгээр л 'Seventeen' гэж нэрлэх бөгөөд 2013 оны 1-р сард дебютээ хийж магадгүй юм байна. Мөн 'Seventeen TV' гэх нэвтрүүлгийг 1-р сараас цацах бөгөөд энэ нэвтрүүлэг нь 17 гишүүний авъяс чадварыг олонд таниулах зорилготой байх юм байна. Ямар ч гэсэн 2 тизер гаргасныг нь хүргэж байна. Энэ хамтлаг үнэхээр дебютээ хийвэл k-pop-ийн хамгийн их гишүүнтэй хамтлаг болно.

  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-17) Ïðîñìîòðîâ: 541 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû