Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU, Suzy, Jung Kyeo Woon SBS Gayo Daejun-ийг хөтлөнө
 • IU, Suzy, Jung Kyeo Woon SBS Gayo Daejun-ийг хөтлөнө 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.29 AM (2012-12-27)

  Оны төгсгөлд болох 'SBS Gayo Daejun'-ийг хөтлөх одууд тодорлоо. Энэ жилийн хувьд дуучин IU, miss A Suzy, жүжигчин Jung Kyeo Woon нар хөтлөх юм байна. Park Sung Min найруулагч "IU, Suzy, Jung Kyeo Woon нар SBS Gayo Daejun-ийг хөтөлхөөр сонгогдсон. IU бол 'Inkigayo'-г хөтлөж байсан туршлагатай бол Suzy ч гэсэн олон вариети шоунуудад оролцсон. Jung Kyeo Woon энэ ёслолд өөр мэдрэмж төрүүлж чадна. Продюсерууд ч бас энэ сонголтуудад сэтгэл ханамжтай байгаа" гэжээ. SBS Gayo Daejun 12-р сарын 29нд Монголын цагаар 19:45-д эхлэнэ. SBS Gayo Daejun шагнал гардуулах ёслолыг та бүхэн манай сайтаар шууд үзэх боломжтой.


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-27) Ïðîñìîòðîâ: 454 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.50.34  |  Огноо: (2012-12-27)

  (arma) | 2012-12-27 | Пүрэв|1.42 PM
  mnai iu kyeo woon na huurhn shdee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû