Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Secret' Хамтлагийнхан авто машины осолд оржээ
 • 'Secret' Хамтлагийнхан авто машины осолд оржээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.02 PM (2012-12-11)

  12-р сарын 11-нд Secret хамтлагийнхан Olympic Highway Seoul-ээс Jamsil руу аялаад явж байх зуураа авто машины осолд орсон бөгөөд машин бүтэн эргэн унажээ...

  Гишүүн Hyosung ноцтой гэмтэж эмнэлэг явсан байна гэж мэдээлэлжээ.Бусад гишүүд мөн л эмнэлэгт байгаа юм.Одоохондоо ямар юм нь муу байгааг мэдэхгүй байна.

  [Шинээр гарсан мэдээ]Зингэр хавирга хугалсан бөгөөд эмнэлэгт байсаар байгаа.Эмч нь түүнийг эдгэх д 2-3 долоо хоног хэрэгтэй гэж хэлсэн байна.ХиёСүн шагайгаа хугалсан.Гэхдээ түүнийг шагай нь KBS Gayo Festival наас өмнө нь эдгэсэн байх болно.Бусад гишүүд нь эмнэлэгээс гарсан байна.

  Цагдаа нар гэрчээс мэдүүлэг авж байгаа юм байна.Мөн тэд 12 сарын 28 хүртэлх бүх ажилаа цуцалсан байна.Тэд 2012 KBS Gayo Festival‘ хүртэл амрах юм.

  KBS мэдээгээрээ зарим нэгэн машины осолын зурагыг гаргасан байна.


  YTN тв-гээр гарсан бичлэг

  By
  : http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-11) Ïðîñìîòðîâ: 759 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.163.3  |  Огноо: (2012-12-12)

  (Yurinaa) | 2012-12-12 | Лхагва|10.11 PM
  ymar aimariin be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû