Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Сүнс' 3-р анги, Гэмт хэрэг Тулаан | Монгол хэлээр
 • 'Сүнс' 3-р анги, Гэмт хэрэг Тулаан | Монгол хэлээр 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.33 AM (2012-09-14)


  SBS телевизийн 2012 оны шинэхэн бүтээл "Сүнс” 20 ангит уран сайхны кино. Уг кинонд цахим ертөнц, цахим гэмт хэрэг зэрэг компьютерийн дэлгэцний цаана нуугдсан өөр нэгэн ертөнцийн тухай онц сонирхолтойгоор өгүүлсэн байна. Уг бүтээл нь цахим ертөнц болон цахим гэмт хэрэг, цагдаагийн байгууллага, хакеруудтай холбогдолтой бусад уран бүтээлээс чанарын хувьд илүүц гарч чадсан онц сонирхолтой адал явдалт кино юм.
  Цагдаагийн байгууллагын цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн нэгдүгээр багийн ахлагч Ким Үхён цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэж яваад дэлбэрэлтэнд өртөнө. Харин түүний өшөөг авахаар түүний найз хакер Паг Гиён цагдаа болж, цагдаагийн ажилтан Ю Ганмитай хамтран ажиллана. Тэд компьютерийн дэлгэцний цаана нуугдсан гэмт хэрэгтэнг барьж чадах эсэхийг та уг киноноос хүлээн авч үзээрэй.

  Эх сурвалж: Монголын анхны HD Монгол телевиз

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-14) Ïðîñìîòðîâ: 1641 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû